Maklumat Latihan Jurupulih Perubatan Fisioterapi

PENGUMUMAN PENTING : Syarat Kelayakan ini hanya berkuatkuasa mulai 1 Julai 2016 (Pekeliling Perkhidmatan 1/2016 – Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia) Jantina: Lelaki dan Perempuan Tempoh Latihan: 3 tahun Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia Tempat Latihan: Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Sungai Buloh, Selangor Syarat Latihan: Warganegara Malaysia Umur: Calon lantikan terus hendaklah berumur … Continue reading Maklumat Latihan Jurupulih Perubatan Fisioterapi

Maklumat Latihan Juruteknologi Pergigian U29

PENGUMUMAN PENTING : Syarat Kelayakan ini hanya berkuatkuasa mulai 1 Julai 2016 (Pekeliling Perkhidmatan 1/2016 – Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia) Jantina: Lelaki dan Perempuan Tempoh Latihan: 3 tahun Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia Tempat Latihan: Pusat Pergigian Kanak-kanak dan Kolej Pergigian Malaysia, Pulau Pinang Syarat Latihan: Warganegara Malaysia Umur: Calon lantikan terus hendaklah … Continue reading Maklumat Latihan Juruteknologi Pergigian U29

Maklumat Latihan Juru X-Ray U29

PENGUMUMAN PENTING : Syarat Kelayakan ini hanya berkuatkuasa mulai 1 Julai 2016 (Pekeliling Perkhidmatan 1/2016 – Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia) Jantina: Lelaki dan Perempuan Tempoh Latihan: 3 tahun Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia Tempat Latihan: Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Sungai Buloh, Selangor Kolej Radiografi Johor Bahru, Johor Syarat Latihan: Warganegara Malaysia Umur: … Continue reading Maklumat Latihan Juru X-Ray U29

Maklumat Latihan Juruterapi Pergigian U29

PENGUMUMAN PENTING : Syarat Kelayakan ini hanya berkuatkuasa mulai 1 Julai 2016 (Pekeliling Perkhidmatan 1/2016 – Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia) Jantina: Perempuan sahaja Tempoh Latihan: 3 tahun Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia Tempat Latihan: Pusat Pergigian Kanak-kanak dan Kolej Pergigian Malaysia, Pulau Pinang Syarat Latihan: Warganegara Malaysia Umur: Calon lantikan terus hendaklah berumur … Continue reading Maklumat Latihan Juruterapi Pergigian U29